Informatii utile:
Cotele apelor Dunarii
Specii de pesti
Dimensiuni minime
Zone de pescuit sportiv
Legislatie:
Legea nr. 192 din 19 aprilie 2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura
HG 409/2004 - ordinul privind accesul la resursele acvatice vii (fisier pdf)
ORDIN pentru aprobarea continutului si modelelor autorizatiilor de pescuit in scop comercial, recreativ/sportiv si stiintific, precum si a permiselor de pescuit individuale (sep 2001)
ORDIN privind instituirea unor masuri de protectie pentru unele specii de pesti cu valoare economica si/sau ecologica
Linkuri utile:
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
Garda Nationala de Mediu
Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunãrii
Administratia Nationala Apele Romane
Agentia Nationala Pentru Pescuit si Acvacultura

Transport catre Delta Dunarii

Vremea la Tulcea:
Click for Tulcea, Romania Forecast
Vremea la Sulina:
Click for Sulina, Romania ForecastAsezare


Cotele apelor Dunarii

 

ORDIN
privind prohibiţia pescuitului în anul 2006


Având în vedere prevederile art. 3825 din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare,
Văzând referatul de aprobare nr. 4451 din 06.03.2006 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvcultură;
În baza art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza art. 5 alin. (8 ) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,
Ministrul Agriculturii, P ădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Ministrul Mediului si Gospodăririi Apelor emit următorul

ORDIN:


SECŢIUNEA I – zone şi perioade de prohibiţie

Art. 1 Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în bazinele piscicole naturale pe o durată de 60 de zile, în perioada 10 aprilie - 8 iunie inclusiv cu excepţiile celor prevăzute în prezentul ordin.

Art. 2 Se declară zone de protecţie pentru resursele acvatice vii următoarele:
a) Dunărea Veche între confluenţa canalului Olguţa cu Dunărea Veche şi confluenţa Dunărea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, pe o durată de 275 de zile, în perioada 1 martie - 30 noiembrie inclusiv, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie, cu eliberarea în mediul acvatic a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
b) sectorul de pe Dunărea Veche cuprins intre confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 şi până la confluenţa cu canalul Sulina Mm 8+600, în tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie, cu eliberarea în mediul acvatic a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate;
c) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheş, în tot timpul anului;
d) lacul Erenciuc, în tot timpul anului;
e) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe din zonele rectificate*, în tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de prohibiţie, cu eliberarea în mediul acvatic a peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice capturate.
*ARBDD va menţiona zonele rectificate


Art. 3 Se declară zone cu regim de protecţie integrală pentru resursele acvatice vii din Marea Neagră următoarele:
a) zona Sacalin – Zătoane;
b) Rezervaţia Marină Vama Veche - 2 Mai.

SECŢIUNEA II - specii şi perioade de prohibiţie

Art. 4 Se interzice pescuitul anumitor specii de peşti, după cum urmează:
a) ştiucii, pe o durată de 40 de zile în perioada 15 februarie - 26 martie în anii 2006 şi 2007; în perioada 10 aprilie - 8 iunie pescuitul ştiucii se poate efectua numai cu folosirea echipamentelor de pescuit recreativ/sportiv şi a momelilor artificiale;

b) lostriţă, păstrăv de mare, văduviţă şi mihalţ tot timpul anului;

c) păstrăvului indigen, păstrăvului fântânel şi al coregonului, pe o durată de 228 de zile, în perioada 15 septembrie 2006 - 30 aprilie 2007, iar al lipanului, pe o durată de 1524de zile, în perioada 1 ianuarie - 31 mai în anii 2006 şi 2007

d) în marea teritorială se interzic:
- pescuitul rechinului si calcanului, pe o durată de 60 de zile, în perioada 10 aprilie - 8 iunie inclusiv;
- pescuitul cambulei şi limbii de mare pe tot timpul anului;
- pescuitul delfinilor în tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (Zona Economica Exclusiva);
- recoltarea rapanei pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 iulie - 29 august inclusiv şi a midiei fixate pe stânci şi diguri, pe o durată de 90 de zile, în perioada 1 martie - 29 mai inclusiv, în anii 2006 şi 2007;
celelalte specii marine de peşti sunt permise la pescuit tot timpul anului.

Art. 5 Prohibiţia pescuitului scrumbiei de Dunăre în anul 2006 se stabileşte, pe sectoare, după cum urmează:

a) se interzice pescuitul scrumbiei pe sectorul de Dunăre şi braţele sale de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 7 zile, în perioada în perioada 17 – 23 aprilie inclusiv;
b) se interzice pescuitul scrumbiei pe sectorul de Dunăre şi braţele sale de la Ceatal Chilia, Mm 43 până la Vadu Oii, km 238, pe o durată de 20 de zile, în perioada 19 aprilie - 08 mai inclusiv;
c) se interzice pescuitul scrumbiei pe sectorul de Dunăre şi braţele sale de la Vadu Oii, km 238, până la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 04 mai – 02 iunie inclusiv.


SECŢIUNEA III - unelte, dimensiuni minime ale ochiurilor de plasă şi metode de pescuit

Art. 6 În activitatea de pescuit în scop comercial se interzice folosirea:
a) la pescuitul marin a avelor de orice tip, ohanelor, setcilor în derivă a căror lungime totală este mai mare de 2,5 km, precum şi a setcilor de calcan confecţionate din fire cu fineţea mai mică de 6,350 m/kg;
b) traulului în zona marină sub izobata de 20 m;
c) uneltelor tip dragă şi traulului de fund în Marea Neagră.
d) setcilor şi a avelor de orice tip în Complexul Razim - Sinoie şi în lacurile litorale;
e) setcilor şi avelor tractate în perimetrul RBDD;
f) năvoadelor în reţeaua de canale, gârle, sahale din perimetrul RBDD;
g) uneltelor de tip prostovol, năpatcă şi trandadaie, precum şi a lăptaşului, cu excepţia zonelor de frontieră;
h) năvoadelor, pe o durată de 154 de zile, în perioada 10 aprilie - 10 septembrie inclusiv, în Delta şi în Lunca inundabilă a Dunării şi în perioada 1 aprilie - 1 octombrie în Complexul Razim-Sinoie şi în celelalte lacuri litorale;
i) setcilor şi avelor de orice tip în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele de pe teritoriul
j) Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” în perioada 1 iulie - 31 august;
k) setcilor de scrumbie în perioada 1 august 2006 - 1 martie 2007 inclusiv;
l) uneltelor de pescuit tractate de tip traul şi năvod pe Dunăre şi pe braţele sale;
m) uneltelor de plasă în râurile şi lacurile naturale din zona de munte;
n) carmacelor şi cărmăcuţelor în bazinele piscicole naturale;
o) uneltelor de pescuit din plasă monofilament.

Art. 7. Este interzisă utilizarea uneltelor de pescuit care au dimensiunile minime ale ochiurilor de plasa mai mici de:

a) a = 30 mm, respectiv 2a = 60 mm, la uneltele de pescuit activ pentru scrumbie, inclusiv la setcile în derivă;
b) a = 20 mm, respectiv 2a = 40 mm, la uneltele de tip sac instalate la stăvilarele lacurilor litorale;
c) a = 7 mm, respectiv 2a = 14 mm, la camera de prindere a talienelor în zona litoralului românesc al Marii Negre;
d) a = 180 mm, respectiv 2a = 360 mm, în afara apelor teritoriale şi 200 mm, respectiv 2a = 400 mm în apele teritoriale la setcile de calcan;
e) a = 7 mm, respectiv 2a = 14 mm, la cămaşa traulelor în Marea Neagră;
f) a = 10 mm, respectiv 2a = 20 mm, la matiţa năvoadelor de plajă;
g) a = 50 mm, respectiv 2a = 100 mm, la matiţa năvoadelor în Complexul Razim-Sinoie.
h) a = 40 mm, respectiv 2a = 80 mm, la camerele de prindere ale vintirelor şi talienelor de baltă în Complexul Razim-Sinoie şi în lacurile litorale;
i) a = 12 mm, respectiv 2a = 24 mm, la setcile de oblete în afara perimetrului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” ; pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” setcile de oblete sunt interzise;
j) a = 40 mm, respectiv 2a = 80 mm, la uneltele de pescuit tip setci şi ave;
k) a = 32 mm, respectiv 2a = 64 mm, la uneltele tip năvod, vintire şi taliene de baltă.


SECŢIUNEA IV – dispoziţii finale

Art. 8 Dimensiunile minime în centimetri ale peştilor şi ale altor resurse acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele înscrise în anexa nr. 4 din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9 Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultură.

Art.10 Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 269 din 1 aprilie 2005 şi al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 178 din 23 martie 2005 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 294/7.IV.2005.

Art.12 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

. : . sus
© 2009 itc. toate drepturile rezervate
www.itc.ro